Розрахунок нестаціонарних поперечних коливань бурових вишок

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розроблено математичну модель нестаціонарних поперечних коливань баштової бурової вишки зі змінними пружно-інерційними характеристиками по висоті. Вишка розглядається як складений брус, защемлений в основі та додатково закріплений пружними розтяжками. Механічна система включає елементи, що подаються на розрахунковій моделі у вигляді абсолютно твердих тіл. Аналіз динамічних процесів виконано на основі технічної теорії згину з використанням методу узагальнених переміщень. Develops a mathematical model of unstationary transversal oscillations of tower headgear with variable resiliently-inertial descriptions on height. A Tower considers as formed squared beam, fastened and in addition off fastened by resilient stretching. A Mechanical system includes the elements, that give on calculation model in appearance of absolutely solids. Analysis of dynamic processes is fulfilled on base of technical bend theory with use of method of generalized shifts.

Description

Keywords

Citation

Харченко Є. В. Розрахунок нестаціонарних поперечних коливань бурових вишок / Є. В. Харченко, В. М. Левринець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2000. – № 412 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 101-104. – Бібліографія: 5 назв.