Принцип міри - один із принципів оформлення буття у досократівській філософії

No Thumbnail Available

Date

2004

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Аналізується принцип міри, яким послуговувалася досократівська філософія. Цей принцип трактувався насамперед як онтологічний принцип, що виражав спосіб існування буття, структурну побудову, особливий спосіб впорядкування всього існуючого. Зроблено акцент на значущості цього принципу і у гносеологічному плані, як важливого пізнавального засобу у теоретичному засвоєнні світу та природи. This article is devoted to the analysis of the principle of measure, which was used by the pre-socratik philosophy. This principle is treated first of all as the ontological principle, that expressed the way of existence of the being, structural building and a special way of organizing of all existing. The accent was made on the meaningfullness of that principle in gnoseological aspect as an important cognitive means in theoretical mash.

Description

Keywords

Citation

Паньків О. В. Принцип міри - один із принципів оформлення буття у досократівській філософії / О. В. Паньків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2004. – № 498 : Філософські науки. – С. 57–61. – Бібліографія: 6 назв.