Виробниче кооперування як фактор інтенсифікації інноваційного процесу на підприємствах України

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглядаються питання, пов’язані із розвитком та удосконаленням виробничої кооперації на підприємствах України як фактора інтенсифікації інноваційного процесу та поглиблення інтеграційних зв’язків на усіх рівнях господарювання, розвитку інфраструктурних та виробничо-збутових мереж. In the article production co-operation is considered on the enterprises of Ukraine as a factor of intensification of innovative process and integration communications, development of infrastructure and production-sale networks.

Description

Keywords

кооперування, регіоналізація, інноваційна діяльність, потенціал, інтенсифікація, процес, інтеграція, ефективність, co-operation, regionalization, innovative activity, potential, intensification, process, integration, effectiveness

Citation

Петрович Й. М. Виробниче кооперування як фактор інтенсифікації інноваційного процесу на підприємствах України / Й. М. Петрович, О. М. Семенів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 3–12. – Бібліографія: 12 назв.