Автоматизоване проектування обмежувальних механізмів машин

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
За теорією оптимального проектування представлено алгоритм проектування конструкцій обмежувальних механізмів машин. Запропоновано використання баз даних накопиченої інформації про прототипи й накопиченого досвіду у вигляді “опорних” рішень і початкових наближень для процесу оптимального проектування. Деяка кількість параметрів проектування є шуканим невідомим, при цьому оптимізація конструкції пов’язана з обчисленням порівняно невеликого числа варіантів. On the basis of the theory of optimal design the algorithm design of restrictive mechanisms structures is given. Proposed use of databases accumulated information about the prototypes and gained experience as a “reference” decisions and the initial approximations for optimal design process. A number of design parameters is the desired unknown, and the optimization of structures associated with calculating the relatively small number of options.
Description
Keywords
Citation
Брощак І. І. Автоматизоване проектування обмежувальних механізмів машин / І. І. Брощак, І. В. Луців // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 746 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 112-116. – Бібліографія: 9 назв.