Модель оцінки інноваційних проектів як основа створення ланцюга доданої вартості

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У статті описано розроблення моделей оцінки нововведень у ланцюгах доданої вартості під час управління інноваційними процесами. Основним завданням, поставленим у цій роботі, є розроблення механізмів розрахунку ефективності інновацій шляхом застосування елементів ланцюга доданої вартості, що в сучасних умовах є обмеженими для використання. The article is sanctified to development of models of estimation of innovations in the chains of value-added at a management innovative processes. A basic task, put in this work, is development of mechanisms of calculation of efficiency of innovations by application of elements of chain of value-added, that in modern terms is limited for the use.

Description

Keywords

інноваційні процеси, ланцюг доданої вартості, витратний метод, дохідний метод, порівняльний метод, оцінювання, innovative processes, chain of valueadded, expense method, profitable method, comparative method, evaluation

Citation

Новаківський І. І. Модель оцінки інноваційних проектів як основа створення ланцюга доданої вартості / І. І. Новаківський, Л. С. Соляник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 333–338. – Бібліографія: 5 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By