Модель оцінки інноваційних проектів як основа створення ланцюга доданої вартості

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
У статті описано розроблення моделей оцінки нововведень у ланцюгах доданої вартості під час управління інноваційними процесами. Основним завданням, поставленим у цій роботі, є розроблення механізмів розрахунку ефективності інновацій шляхом застосування елементів ланцюга доданої вартості, що в сучасних умовах є обмеженими для використання. The article is sanctified to development of models of estimation of innovations in the chains of value-added at a management innovative processes. A basic task, put in this work, is development of mechanisms of calculation of efficiency of innovations by application of elements of chain of value-added, that in modern terms is limited for the use.
Description
Keywords
інноваційні процеси, ланцюг доданої вартості, витратний метод, дохідний метод, порівняльний метод, оцінювання, innovative processes, chain of valueadded, expense method, profitable method, comparative method, evaluation
Citation
Новаківський І. І. Модель оцінки інноваційних проектів як основа створення ланцюга доданої вартості / І. І. Новаківський, Л. С. Соляник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 333–338. – Бібліографія: 5 назв.