Проблеми правового регулювання взаємодії державної влади та опозиції в сучасній Україні

Abstract

Проаналізовано проблеми правового регулювання взаємодії державної влади та опозиції. Звернено увагу на потенційні конституційні та законодавчі форми взаємодії державної влади та опозиції. Наведено авторські пропозиції щодо вирішення проблем взаємодії державної влади та опозиції в Україні.
The article analyzes problems of legal regulation of interaction between state power and opposition. The attention is drawn to the potential constitutional and legislative forms of interaction between the government and the opposition. The authors’ suggestion sonsolving problems of interaction of state power and oppositioninUkraine are presented.
Проанализировано проблемы правового регулирования взаимодействия государственной власти и оппозиции. Обращено внимание на потенциальные конституционные и законодательные формы взаимодействия государственной власти и оппозиции. Изложены авторские предложения по решению проблем взаимодействия государственной власти и оппозиции в Украине.

Description

Keywords

опозиція, парламентська опозиція, взаємодія, державна влада, Верховна Рада України, opposition, parliamentary opposition, interaction, state power, Verkhovna Rada of Ukraine, оппозиция, парламентская оппозиция, взаимодействие, государственная власть, Верховная Рада Украины

Citation

Пивовар М. С. Проблеми правового регулювання взаємодії державної влади та опозиції в сучасній Україні / М. С. Пивовар // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № Випуск 23. — С. 122–126.