Features organizational and structural development of the enterprise on the basis of logistics in the globalized environment

No Thumbnail Available
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
The paper describes the features of the organizational and structural development of enterprises with the in-depth study of the option of logistics integration. The globalization process is presented as a precondition of the strategy of cooperation between market counterparties. The influence of globalization processes and phenomena on the world economy is considered. The basic problem areas of activities concerning the creation and operation of integrated communities are analyzed, these positive factors of integration and the expected effect of forming integration under the effect of the globalization factor are indicated. The process of forming and implementing strategies of organizational and structural development of the enterprise according to the selected mode of interaction with the market counterparties – logistic integration as a reflection of globalization processes at the micro level is investigated. Розглянуто особливості організаційно-структурного розвитку підприємств з поглибленим дослідженням варіанта логістичної інтеграції. Представлено процес глобалізації як передумову стратегії співпраці між контрагентами ринку. Розглянуто вплив процесу глобалізації на процеси і явища в світовій економіці. Проаналізовано основні проблемні сфери діяльності при створенні та функціонуванні інтегрованих угруповань, визначено позитивні чинники інтеграції, а також очікуваний ефект від формування інтеграційного утворення під впливом на нього чинника глобалізації. Досліджено процес формування і реалізації стратегії організаційно-структурного розвитку підприємства відповідно до вибраного способу взаємодії з контрагентами ринку – логістичної інтеграції як відображення глобалізаційних процесів на мікрорівні.
Description
Keywords
logistics synergies, logistics integration, globalization, strategy of organizational and structural development of the company, логістична синергія, логістична інтеграція, глобалізація, стратегія організаційно-структурного розвитку підприємства
Citation
Shandrivska О. Features organizational and structural development of the enterprise on the basis of logistics in the globalized environment / О. Shandrivska, V. Kuzyak, O. Beck // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 779 : Проблеми економіки і управління. – С. 126–134. – Bibliography: 19 titles.