Вплив кризових явищ на формування системи стратегічної захищеності підприємства

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розкрито роль і значення кризових явищ на прийняття управлінських рішень суб’єктів господарювання. Обґрунтовано, що кризові явища можуть служити певним орієнтиром для врахування умов, які є загрозливими для підприємства, а також їх можна використати для побудови системи стратегічної захищеності підприємства. Запропоновано джерела та канали надходження інформації для формування елементів системи стратегічної захищеності підприємств. The article considers the role and importanceof the crisis onenterprise's decision-making. The decision, thatthe crisiscan beapplied asa guideline forconsideration ofspecificconditions that aredangerousfor the enterpriseandthey can be usedfor the constructionofenterprise'sstrategicsecurityare determined. The information sources andchannelsfor the formation oftheenterprise's strategic security elements were considered.

Description

Keywords

стратегічна захищеність підприємства, безпека, криза, ризові явища, управлінські рішення, стратегічний менеджмент, enterprise'sstrategic security, security, crisis, crisis events, management decisions, strategic management

Citation

Скребець І. В. Вплив кризових явищ на формування системи стратегічної захищеності підприємства / І. В. Скребець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 778 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 206–211. – Бібліографія: 10 назв.