Проект інформаційної системи розпізнавання математичних виразів

Abstract

У статті описано дослідження особливості методів та алгоритмів розпізнавання математичних виразів. Досліджено можливість одночасного виконування структурного аналізу та класифікації символів. Описано процес класифікації символів та побудови відповідної системи, що ґрунтується на методах машинного навчання. Розроблений ітеративний алгоритм реалізовано в проекті інтелектуальної інформаційної системи розпізнавання математичних виразів.
The article describes the research of the peculiarities of methods and algorithms for the recognition of mathematical expressions. The possibility of simultaneous execution of structural analysis and classification of characters is investigated. The process of classification of the symbols and construction of the corresponding system, based on methods of machine learning, is described. The developed iterative algorithm is implemented in the design of the intelligent information system for the recognition of mathematical expressions.

Description

Keywords

аналіз, класифікація, класифікатор, символ, структура, математичний вираз, машинне навчання, classification, classifier, symbol, structure, mathematical expression, machine learning

Citation

Верес О. М. Проект інформаційної системи розпізнавання математичних виразів / О. М. Верес, І. В. Рішняк, Т. О. Цюп’як // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 901. — С. 103–110. — (Комп’ютерна та математична лінгвістика).

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By