Антисипативна концепція управління підприємствами в системі антикризового менеджменту

Date

2010-02-23

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто теоретичні аспекти антикризового управління підприємством, що функціонує в умовах перехідної економіки, проаналізовано підходи до визначення економічної сутності антикризового менеджменту, досліджено теоретико-методологічні та прикладні засади побудови системи антикризового управління на вітчизняних підприємствах з урахуванням специфіки умов перехідної економіки, висвітлено антисипативну концепцію управління в системі антикризового менеджменту.
The article considers theoretical aspects of crisis enterprise management functioning under conditions of transitional economic formation, analyses existing approaches to definition of economic essence of crisis management, researches theoretical, methodological and applied principles of formation of crisis management system in domestic enterprises in consideration of specific transitional economic formation conditions, considers anticipatory management concepts in crisis management system.

Description

Keywords

кризові явища, антикризове управління підприємством, передкризове управління, ранні ознаки кризи, тривожні сигнали антикризового управління, випереджальне управління, антисипативна концепція управління, антисипативна система антикризового управління, банк профілактичних заходів, безкризове функціонування суб’єктів господарювання, crisis, crisis management, pre-crisis management, early signs of crisis, warning signs of crisis management, of the leading management concept antysypatyvna management antysypatyvna system of crisis management, the Bank of preventive measuresbezkryzove functioning entities

Citation

Козак Л. С. Антисипативна концепція управління підприємствами в системі антикризового менеджменту / Л. С. Козак, О. В. Федорук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — № 668 : Проблеми економіки та управління. — С. 81–87.