Математичне моделювання коефіцієнтів відбиття повздовжніх хвиль від розущільнених насичених зон в гранітах

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
В роботі розглядається актуальна проблема оцінки інформативної можливості AVO-аналізу шляхом максимального наближення апріорної моделі до реального середовища. Дані, отримані в результаті математичного моделювання ефективних пружних і акустичних властивостей гранітів із різною структурою пустотного простору, демонструють можливість застосування AVO-аналізу при пошуках і розвідці розущільнених газо- та нафтонасичених зон фундаменту. В работе рассматривается актуальная проблема оценки информационных возможностей AVO-анализа путем максимального приближения априорной модели к реальной среде. Данные, полученные в результате математического моделирования эффективных упругих и акустических свойств гранитов с разной структурой порового пространства, демонстрируют возможность использования AVO-анализа при поисках и разведке разуплотненных газо- и нефтенасыщенных зон фундамента. The article reviews an actual problem of informative possibility of AVO-analysis based on synthetic model with close approximation to the real geological media. The data obtained by mathematical modeling of effective elastic and acoustic properties of granite with different structure of fractures demonstrate the possibility of AVO-analysis for exploration deconsolidated gas saturated and oil-saturated zones of basement.
Description
Keywords
гранітні колектори, математичне моделювання, коефіцієнт відбиття, гранитные коллектора, математическое моделирование, коэффициет отражения, granitic collectors, mathematical modeling, reflection coefficient
Citation
Вижва С. А. Математичне моделювання коефіцієнтів відбиття повздовжніх хвиль від розущільнених насичених зон в гранітах / С. А. Вижва, Г. Т. Продайвода, О. О. Козіонова // Геодинаміка. – 2013. – № 2 (15) : Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища : V Міжнародна наукова конференція до 95-річчя Національної академії наук України, 1–4 жовтня 2013 року, Львів. – С. 118–120. – Бібліографія: с. 120.