Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності в регіоні

No Thumbnail Available
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Описано та систематизовано засоби впливу органів влади різних рівнів на інвестиційне середовище України з метою забезпечення узгодженості загальнонаціональних інтересів з інтересами інвесторів і активізації інноваційно-інвестиційної діяльності на регіональному рівні. Запропоновано алгоритм відбору інноваційно-інвестиційних програм та проектів для цільового фінансування за рахунок внутрішніх джерел інвестування. Facilities of influence on the investment environment of Ukraine of the authorities of different levels are described and systematized, with the purpose of providing of co-ordination of national interests with interests of investors and activations of innovative-investment activity at regional level. The algorithm of selection of the innovative and investment programs and projects is offered for a single-sourcing due to state facilities.
Description
Keywords
активізація інноваційно-інвестиційної діяльності, інвестиційне середовище, загальнонаціональні інтереси, інноваційно-інвестиційні програми, внутрішні джерела інвестування, регіон, activations of innovative-investment activity, investment environment, national interests, innovative-investment programs and projects, internal sources of investing, region
Citation
Кулініч Т. В. Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності в регіоні / Т. В. Кулініч, Ю. Г. Бондаренко, Н. А. Цимбаліста // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 176–181. – Бібліографія: 4 назви.