Система автентифікації на основі аналізу акустичних сигналів

Date
2021-01-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Досліджено питання автентифікації та авторизації користувачів у системах, які працюють в мережі інтернет, розглянуто проблему надійності отримання доступу та варіанти покращення і підвищення рівня безпеки та збереження даних користувачів. В статті запропоновано вирішення проблеми підвищення надійності за рахунок розробленої системи автентифікації із використанням аналізу звукових сигналів. Доведено, що проблема захисту облікових засобів користувачів стає дедалі важливішою із поширенням інтернет-технологій у житті пересічних людей.
The paper has been devoted to the issues of authentication and authorization of users in systems running on the Internet are investigated, the problem of reliability of access and options for improving and enhancing the level of security and preservation of user data are considered. The article offers a solution to the problem of increasing reliability through the developed authentication system using the analysis of audio signals. The urgency of the work is that the problem of protection of user accounts becomes only more important with the spread of Internet technology in the lives of ordinary people.
Description
Keywords
автентифікація, авторизація, MFA, authentication, authorization, MFA
Citation
Система автентифікації на основі аналізу акустичних сигналів / С. Отрох, О. Андрійчук, Р. Гусейнов, К. Олєнєва // Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Vol 1. — № 2. — С. 45–53.