Controlling the costs of industrial enterprises innovative processes

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

The nature of controlling the innovative processes costs at industrial enterprises is revealed. It is shown how to improve the controlling of the innovative processes costs using budgeting. There is developed a scheme for correlating analytical and synthetic information while forming the price and making planned estimated calculations as a part of the design estimate documentation. The planned contract estimate and schemes of financing the innovation project are determined by using the normative method of calculating the estimated costs of the project. Розкрито суть контролювання витрат на інноваційні процеси промислових підприємств. Вдосконалено контролювання витрат на інноваційні процеси, використовуючи бюджетування. Розроблено схему взаємозв’язку аналітичної та синтетичної інформації під час формування ціни і складанні планового кошторисного розрахунку в складі проектно-кошторисної документації. Плановий контрактний кошторис та схеми фінансування інноваційного проекту визначають, використовуючи нормативний метод розрахунку кошторисної вартості проекту.

Description

Keywords

costs of innovative processes, controlling, budgeting, estimate, information, sources of control, витрати на інноваційні процеси, контролювання, бюджетування, кошторис, інформація, джерела контролю

Citation

Havran V. Ya. Controlling the costs of industrial enterprises innovative processes / V. Ya. Havran, O. I. Hrytsai, M. I. Havran // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 799 : Проблеми економіки та управління. – С. 168–173. – Bibliography: 9 titles.