Керування демпфуванням динамічних віброгасників з великою амплітудою коливань

Date

2006-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Розглянуто двотактне керування демпфуванням електромагнітних динамічних віброгасників, змінюючи напруги на їхніх обмотках за спеціальним законом, що враховує особливості електромеханічних процесів у віброгаснику при великих амплітудах коливань. Отримано рівняння, що визначають можливі границі регулювання коефіцієнта відносного демпфування залежно від робочої частоти і параметрів пристрою.
In this paper two-way damping control of electromagnetic dynamic vibration absorbers by changing the voltage on the windings according to special law, which takes into account peculiarities of electromechanical processes in the absorber with high oscillations amplitude is studied. The equations to define the relative damping coefficient control band depending on working frequency and unit parameters are derived.

Description

Keywords

Citation

Гуров А. П. Керування демпфуванням динамічних віброгасників з великою амплітудою коливань / А. П. Гуров, О. О. Черно // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 40. — С. 75–84.