Про розв'язки анізотропних параболічних рівнянь зі змінними показниками нелінійності в необмежених за часовою змінною областях

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Доведена коректність задачі Фур'е для анізотропних параболічних рівнянь вищих поряд¬ків зі змінними показниками нелінійності без обмежень на зростання розв'язків і вихідних даних при прямуванні часової змінної до—то. Отримано оцінки узагальненого розв’язку цієї задачі та умови існування періодичних і майже періодичних розв’язків. Доказана корректность задачи Фурье ,%ІІЯ анизотропных параболических уравнений высших порядков с переменными показателями нелинейности без ограничений на рост решений и исходных данных при стремлении временной переменной к —то. Получены оценки обобщенного решения этой задачи и условия существования периодических и почти периодических решений. We prove the well-posedness of Fourier problem for anisotropic higher order parabolic equations with variable exponents of nonlinearity without any assumptions on the solution behavior and growth of the initial data as time variable tends to -1. We obtain estimates for generalized solutions of this problem as well as conditions for the existence of periodic and almost periodic solutions.

Description

Keywords

параболічне рівняння вищого порядку, анізотропне параболічне рівняння, змінні показники нелінійності, задача Фур'є, періодичний розв'язок, майже періодичний розв'язок, параболическое уравнение высшего порядка, анизотропное параболическое уравнение, переменные показатели нелинейности, задача Фурье, периодическое решение, почти периодическое решение, higher order parabolic equation, anisotropic parabolic equation, variable exponents of nonlinearity, Fourier problem, periodic solution, almost periodic solution

Citation

Бокало М. М. Про розв'язки анізотропних параболічних рівнянь зі змінними показниками нелінійності в необмежених за часовою змінною областях / М. М. Бокало, Я. Г. Притула, І. В. Скіра // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – №804 : Фізико-математичні науки. – С. 7–15. – Бібліографія: 24 назви.