О влиянии нелинейности опор ротора на динамику автобалансирующего устройства

Date

2006-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Розглядається динаміка автобалансувального пристрою пасивного типу з урахуванням нелінійної жорсткості опор ротора, зумовленої особливостями кулькових підшипників. Складено рівняння руху і виконаний їхній числовий аналіз. Встановлено, що ефективне і стійке автобалансування за цих умов можливе, зокрема у режимі багаточастотних субгармонійних коливань початкового ротора.
The dynamics of autobalancing device of passive type taking into account the nonlinear inflexibility of supports of rotor, conditioned by the features of the ball-shaped bearings, is examined in work. Equations of motion are worked out and their numerical analysis is executed. It is set, that the effective and steady autobalancing at these terms is possible, setting modes of multifrequency subharmonic vibrations of initial rotor.

Description

Keywords

Citation

Горбенко А. Н. О влиянии нелинейности опор ротора на динамику автобалансирующего устройства / А. Н. Горбенко // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 40. — С. 63–69.