Розвиток світового ринку венчурного капіталу в умовах глобалізації

No Thumbnail Available
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджені світові тенденції на ринках венчурного капіталу в умовах глобалізації, виявлені впливи світової фінансово-економічної кризи на розвиток венчурного підприємництва у світі. Обґрунтована думка про те, що особливо у кризові та пострецесійний періоди саме державні органи влади повинні застосовувати весь арсенал інструментів для того, щоб не припиняти реалізацію потрібних інноваційних проектів, створювати можливості для розвитку інфраструктурних об’єктів, що пришвидшуватимуть розвиток венчурного підприємництва. The world tendencies on venture capital markets in the conditions of globalization are investigated in the article, influences of world financial and economic crisis on venture enterprise development are educed. There is a reasonable idea that especially in recession period the public organs must apply all arsenal of instruments for that, not to stop realization of necessary innovative projects, create possibilities for development of infrastructural objects which help to develop of venturе entrepreneurship.
Description
Keywords
ринок венчурного капіталу, венчурне підприємництво, глобалізація, світова фінансово-економічна криза, venture capital market, venture entrepreneurship, globalization, world financial crisis
Citation
Сухоребська О. Я. Розвиток світового ринку венчурного капіталу в умовах глобалізації / О. Я. Сухоребська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 388–393. – Бібліографія: 9 назв.