Polskie elektroniczne źródła informacji bibliograficznej przydatne w pracy ukraińskiego pracownika nauki

No Thumbnail Available
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Omówiono podstawowe polskie źródła informacji bibliograficznej (miejsce dostępu, forma, metodyka opracowania: zakres, zasięgi, dobór i selekcja) wraz z podkreśleniem w jaki sposób są szczególnie istotne dla ukraińskiego pracownika nauki: Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, Bibliografia Wydawnictw Ciągłych, Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł, Bibliografia Dokumentów Elektronicznych, Bibliografia Dokumentów Kartograficznych, Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych, «Bibliografia polska» Karola Estreichera, «Bibliografia polska 1901–1939», Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego, Polska Bibliografia Literacka, Bibliografia Historii Polskiej. The basic Polish electronic sources of bibliographic information was discussed (access, form, methodology: scope, content, selection) with an emphasizing on how they are important to the Ukrainian science worker: Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, Bibliografia Wydawnictw Ciągłych, Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł, Bibliografia Dokumentów Elektronicznych, Bibliografia Dokumentów Kartograficznych, Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych, «Bibliografia polska» Karola Estreichera, «Bibliografia polska 1901 – 1939», Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego, Polska Bibliografia Literacka, Bibliografia Historii Polskiej. Представлено джерела інформації за наступними критеріями (місце доступу, форма, методика опрацювання: обсяг, відбір і селекція, можливість пошуку), які можуть бути корисними в роботі українського наукового працівника, а саме: Przewodnik Bibliograficzny, BibliografiaWydawnictw Ciągłych, Bibliografia Zawartości Czasopism, Polonica Zagraniczne, «Bibliografia Polska» Кароля Естрейхера, «Bibliografia Polska 1901–1939», Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego, Polska Bibliografia Literacka, Bibliografia Historii Polski, бібліотечні каталоги і репозитарії та ін. джерела інформації).
Description
Keywords
Polskie bibliografie ogólne, Polskie bibliografie specjalne, Ukrainika, Polish general bibliographies, Polish special bibliographies, Ucrainica, польська загальна бібліографія, польська спеціальна бібліографія, Україніка
Citation
Łubocki J. M. Polskie elektroniczne źródła informacji bibliograficznej przydatne w pracy ukraińskiego pracownika nauki / Jakub Maciej Łubocki // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 172–196. – Bibliografia.