Використання нових управлінських механізмів для реалізації конкурентної політики на прикордонних територіях

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Для реалізації конкурентної політики на прикордонних територіях повинно відбуватися налагодження партнерських стосунків між владою - бізнесом - громадськими організаціями, що вимагає від основних гравців суспільства нових управлінських механізмів. Це співробітництво потребує серйозних змін, інновацій та нових механізмів. Одним із таких механізмів є культурне співробітництво між трьома секторами.Це співробітництво дасть змогу імплементувати культуру через навчання, стажування, перекваліфікацію тощо. Використання інноваційних підходів до культури та використання порівняльного аналізу уможливить підвищити культурний рівень не тільки влади, але й бізнесу та громадських організацій. For realization of competition policy on boundary territories, adjusting of partner relations must take a place between power - business - public organizations, that requires societies of new administrative mechanisms from basic. This collaboration needs serious changes, innovations, and new mechanisms. One of such mechanisms there is a cultural collaboration between three sectors. This collaboration will allow inplementeshions a culture through studies, internship, retraining, and others like that. The use of the innovative going near a culture and use of comparative analysis will allow to promote the standard of culture of not only power but also business and public organizations.

Description

Keywords

Citation

Вербовська Л. С. Використання нових управлінських механізмів для реалізації конкурентної політики на прикордонних територіях / Л. С.Вербовська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 456–460. – Бібліографія: 14 назв.