Вібраційне обладнання для кавітаційно-магнітної обробки води

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Дано аналіз використання вібраційних коливань та кавітації у рідині. Запропоновано технологію та вібраційне обладнання для зміни складу води та її властивостей за одночасної дії гідрокавітації та намагнічування. Наведено конструкцію та принцип роботи кавітаційно-магнітного обладнання. Запропоновано загальна методика проектування обладнання та методики розрахунків вібраційного приводу. The analysis of the use of oscillation vibrations and kavitaciy is given in a liquid. Technology and oscillation equipment is offered for the change of composition of water and its properties at the simultaneous action of gidrokavitaciy and magnetizing. A construction and principle of work of kavitaciyno is resulted-magnetic equipment. A general design technique equipment and method of calculations of oscillation occasion is offered.

Description

Keywords

вібраційні коливання, намагнічування, кватаційно-магнітне обладнання, oscillation vibrations, magnetizing, kavitaciyno-magnetic equipment

Citation

Сілін Р. І. Вібраційне обладнання для кавітаційно-магнітної обробки води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2009. – Випуск 43. – С. 33–43. – Бібліографія: 34 назви.