Уменьшение выбросов вредных веществ при сжигании пылеугольного топлива в камере сгорания котла БКЗ – 160 Алматинской ТЭЦ с применением технологии "Overfire Air"

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведено результати обчислювальних експериментів з використанням технології “Overfire Air” при горінні у топці котла БКЗ-160 на Алматинській ТЕС, що дозволило зменшити шкідливі викиди диоксиду вуглецю, оксиду та диоксиду азоту, і відповідно мінімізувати втрати енергії. Вказані результати експериментів з впливу додаткового подавання повітря на показники тепломасоперенесення. Виконане порівняння з базовим режимом горіння твердого палива. Проведены вычислительные эксперименты с применением технологии “Overfire Air” при горении пылеугольного факела в камере сгорания котла БКЗ-160 Алматинской ТЭС, которые позволяют достичь снижения вредных выбросов диоксида углерода СО2, оксида NO и диоксида азота NO2, и минимизировать потери энергии. Приведены результаты вычислительных экспериментов по влиянию подачи дополнительного воздуха (OFA-технология) на основные характеристики тепломассопереноса. Проведено сравнение с базовым режимом горения твердого топлива, когда подача дополнительного воздуха отсутствует (OFA=0%).

Description

Keywords

моделювання, шкідливі викиди, технологія “Overfire Air”, моделирование, вредные выбросы, технология “Overfire Air”

Citation

Уменьшение выбросов вредных веществ при сжигании пылеугольного топлива в камере сгорания котла БКЗ – 160 Алматинской ТЭЦ с применением технологии "Overfire Air" / А. С. Аскарова, С. А. Болегенова, В. Ю. Максимов, А. Бекмухамет // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 758 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 25-35. – Библиография: 6 названий.