Чинники формування та розвитку інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
На підставі проведених досліджень виокремлено і систематизовано чинники формування і розвитку інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств. Обґрунтовано доцільність поділу таких чинників на внутрішні та зовнішні. Надано змістову характеристику кожному із виокремлених чинників з метою конкретизації розуміння їхньої сутності та відображення специфіки впливу. In the article on the basis of the conducted researches the factors of forming and development of engineering activity of machine-building enterprises are selected and systematized. Grounded expedience of division of such factors on internal and external. Semantic description is given to each of the selected factors with the purpose of specification of understanding of their essence and reflection of specific of influence.
Description
Keywords
інжинірингова діяльність, інжиніринговий проект, машинобудівне підприємство, машинобудування, чинники, engineering activity, engineering project, machine-building enterprise, engineer, factors
Citation
Городиська Н. А. Чинники формування та розвитку інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств / Н. А. Городиська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 767 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 9–16. – Бібліографія: 12 назв.