Правова природа кримінально-процесуального доказування

Abstract

Розглянуто історичні аспекти формування кримінально-процесуального доказового права від минулих часів до сьогодення. Автор аналізує положення основних нормативно- правових актів, які були чинними у ті часи, в частині, де розвинуто правові ідеї доказування
The article is devoted to the analysis of historical aspects of legal procedural probation establishment from ancient times till nowadays. The author researches on legal rules of basic legal acts that were adopted at that times in a past, regarding those ones that revealed legal idea of the probation.
Рассмотрены исторические аспекты формирования уголовно-процессуального доказывания от прошлых времен до современности. Автор анализирует положения основных номативно-правовых актов, которые действовали в те времена, в части, где раскрыты правовые идеи доказывания

Description

Keywords

доказове право, доказування, докази, кримінально-процесуальне законодавство, потерпілий, обвинувачений, evidentiary law, probation, proofs, criminal procedural legislation, victim, accused, доказательное право, доказывание, доказательства, уголовно- процессуальное законодательство, потерпевший, обвиняемый

Citation

Сорока С. Правова природа кримінально-процесуального доказування / Світлана Сорока, Рима Римарчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 279–283.