Перспективи розширення застосувань вихрострумових аероелектророзвідувальних систем зі штучними гармонічними полями

Date

2017-03-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Стаття присвячена розвитку теорії динамічної моделі пари “вихрострумова електророзвідувальна система–феромагнітне провідне тіло”, яка враховує швидкість взаємного переміщення електророзвідувальної системи відносно провідного тіла. Динамічна модель дає змогу пояснити форму сигналу від провідного тіла із феромагнітними властивостями у вигляді одного періоду синусоїди або двох окремих півперіодів, рознесених між собою в часі, залежно від розмірів тіла. Теоретичне обґрунтування форми сигналу від провідних тіл з феромагнітними властивостями дасть змогу розширити область застосування рухомих вихрострумових засобів.
The article is devoted to the theory of dynamical model couples eddy current electrical system – leading ferromagnetic body, which takes into account the speed of mutual movement of electrical system relative to the leading body. The dynamic model can explain signalform from the leading body with ferromagnetic properties in a single period of sinewave or two halfperiods, separated each other in time, depending on body sizes. The theoretical substantiation of the shape of a signal from conducting bodies with ferromagnetic properties will expand the range of application of moving eddy current means.

Description

Keywords

бортові системи, вихрострумова електророзвідка, динамічна модель, розширення застосування, Airborne systems, Eddy current electrical prospecting, Dynamic model, Extension of application

Citation

Бучма І. М. Перспективи розширення застосувань вихрострумових аероелектророзвідувальних систем зі штучними гармонічними полями / І. М. Бучма // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Автоматика, вимірювання та керування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 880. — С. 3–9.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By