Проблеми функціонування і управління вітчизняними підприємствами наукомістких галузей

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто наукову проблематику ефективності функціонування та управління наукомісткими галузями і підприємствами у межах національної економіки. Визначено сучасні проблеми діяльності наукомістких підприємств, виявлено причини інноваційного відставання та складові, які гальмують початок стрімкого інноваційного розвитку. Сформульовано основні кроки початку інноваційного розвитку національної економіки, реалізація яких дасть змогу ліквідувати відставання у технологічному аспекті порівняно із провідними економіками світу. The article is devoted scientific prodlem of efficiency of functioning and management high technology industries and enterprises within the limits of national economy. The modern problems ofactivity of high technology enterprises are certain, reasons of innovative lag and constituents which brake beginning of swift innovative development are exposed. The basic steps of beginning of innovative development of national economy are formulated, realization of which will allow to force lag in a technological aspect from the leading economies of the world.

Description

Keywords

інноваційна діяльність, інноваційні технології, наукомістке підприємство, інвестиційне забезпечення, технологічний уклад, система управління, innovative activity, innovative technologies, high technology enterprise, investment providing, technological mode, control the system

Citation

Македон В. В. Проблеми функціонування і управління вітчизняними підприємствами наукомістких галузей / В. В. Македон , Д. С. Рубець// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 684 : Проблеми економіки та управління. – С. 109–114. – Бібліографія: 11 назв.