Шлюб як юридична конструкція: реалії та перспективи

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано складові елементи юридичної конструкції шлюбу, виокремлено види конструкції шлюбу відповідно до цих елементів: за ознаками шлюбного віку, державної реєстрації шлюбу, наслідками шлюбу, спільного проживання. Визначено перспективи подальшого вдосконалення законодавства у сфері регулювання шлюбних відносин. Наведено результати соціологічного опитування, проведеного з метою аналізу новел та можливостей вдосконалення шлюбного законодавства. Анализируются составляющие элементы юридической конструкции брака, выделяются виды конструкции брака у соответствии с этими элементами: по признакам брачного возраста, государственной регистрации брака, последствиям брака, совместным проживанием. Определяются перспективы дальнейшего совершенствования законодательства у сфере регулирования брачных отношений. Приводятся результаты социологического опроса, проведенного с целью анализа новелл и возможностей совершенствования брачного законодательства. The article analyzes the constituent elements of the legal constructure of marriage, types of marriage stand design in accordance with these elements: on the basis of the age of marriage, the state registration of marriage, the consequences of marriage, cohabitation. Determined prospects for further improvement of the legislation in the sphere of regulation of marital relations. The article presents the results of a sociological survey conducted in order to analyze short stories and opportunities for improvement of the marriage legislation.

Description

Keywords

юридична конструкція, шлюб, державна реєстрація шлюбу, недійсний шлюб, фіктивний шлюб, неукладений шлюб, юридическая конструкция, брак, государственная регистрация брака, недействительный брак, фиктивный брак, незаключенный брак, legal construction, the marriage, the state registration of marriage, marriage is invalid, fictitious marriage, marriage is not concluded

Citation

Дутко А. Шлюб як юридична конструкція: реалії та перспективи / А. Дутко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 855. – С. 398–403. – Бібліографія: 6 назв.