Розвиток міжнародної біржової діяльності на засадах урахування впливу сценаріїв використання програмного забезпечення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Львівська політехніка»

Abstract

Процес покращення результатів міжнародної біржової діяльності почався майже одразу після становлення перших сценаріїв біржової діяльності. Це зумовлено самою суттю біржової діяльності, яка завжди була направлена на здійснення міжнародної торгівельної діяльності в ефективний та безпечний спосіб. Водночас для бірж почали використовуватися негативні сценарії біржової діяльності, що впливало на розвиток бірж та економічний результат як окремих трейдерів, так і ринків. Актуальними стали вивчення та протидія таким сценаріям.Організована в сучасному розумінні протидія негативним сценаріям біржової діяльності налічує майже 90 років власної історії. Проте, сьогодні, можна спостерігати лише початкові процеси консолідації міжнародної економіки в питанні такої протидії. Світова практика по більшій частині все ще є надбанням окремих країн. На рівень розвитку біржової діяльності також значний вплив має стан наукової думки. З огляду на це важливо узагальнити розуміння наслідків біржової діяльності. The process of improving the results of international exchange activity began almost immediately after the first scenarios of exchange activity were established. This is due to the very essence of exchange activity, which has always been aimed at conducting international trade in an efficient and safe manner. At the same time, exchanges began to use negative scenarios of exchange activities, which affected the development of exchanges and the economic performance of both individual traders and markets. Studying and counteracting such scenarios became important.Counteraction to negative scenarios of exchange activity, organized in the modern sense, has almost 90 years of history. However, today, we can only observe the initial processes of consolidation of the international economy in terms of such counteraction. Global practice is still largely the domain of individual countries. The state of scientific thought also has a significant impact on the level of development of exchange activities. With this in mind, it is important to summarize the understanding of the consequences of exchange activities.

Description

Keywords

біржа, біржова діяльність, маніпуляція, волатильність, економічний результат, економічна криза, exchange, exchange activity, manipulation, volatility, economic result, economic crisis

Citation

Берднік Д. А. Розвиток міжнародної біржової діяльності на засадах урахування впливу сценаріїв використання програмного забезпечення : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 292 – міжнародні економічні відносини / Дмитро Анатолійович Берднік ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2023. – 235 с. – Бібліографія: с. 204–224 (181 назва).

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By