Requirements and approaches for both harmonic analysis and related problems software for specialized nonlinear power systems

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

The modern requirements of harmonic analysis software implementation for specialized nonlinear power systems was considered. The available software solutions for partially tasks fulfilling was analyzed. Approaches to the creation and development of perspective calculation program for mentioned task was showed. Rozpatrzone i przeanalizowane obecnych wymagań w zakresie specjalistycznych zastosowań analizy harmonicznej systemów elektroenergetycznych. Analizowane liczba dostępnych rozwiązań oprogramowania wykorzysty wane są częściowo spełnia wymagania. Wyświetlanie podejśda do tworzenia i rozwoju obiecujących programów adres tego zakresu zadań.

Description

Keywords

harmonic analysis, cluster calculations, the discrete schemes method, applications z analizy harmonicznej, obliczenia klaslra, sposób syntetyczny systemów

Citation

Volkov I. Requirements and approaches for both harmonic analysis and related problems software for specialized nonlinear power systems / Ihor Volkov, S. Podolnyi // Обчислювальні проблеми електротехніки : матеріали XII Міжнародного симпозіуму CPEE’2011, 5–7 вересня 2011 року, Кострино, Закарпатська область, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Варшавський технологічний університет, Лодзький технічний університет, Університет Західної Богемії. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 48. – Bibliography: 4 titles.