Релігійний світогляд як регулятор ставлення людини до самогубства

Abstract

У статті проаналізована проблема впли-ву релігії, релігійного світогляду на рівень суїцидальності індивідів в середовищі. За-вдяки антиаутодеструктивному впли-ву релігія справедливо вважається одним з найважливіших регуляторів ставлення людини до самогубства. У багатьох кра-їнах світу релігійно-культуральні тра-диції, пов’язані зі ставленням до явища суїциду, відіграють величезну роль у регуляції рівня суїцида-льної активності.

Description

Keywords

аутодеструктивність, релігія, релігійно-культуральні традиції, релігійний світогляд, суї-цид, суїцидальні тенденції

Citation

Олійник А. Релігійний світогляд як регулятор ставлення людини до самогубства / Алла Олійник // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів, 2018. — Том 12. — С. 76–90.