Інноваційний підхід до оцінки мотивації виробничого персоналу підприємства

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто питання оцінки рівня мотивації персоналу підприємства. Запропоновано використовувати показник мотивації, що враховує валентність чинників мотивації та суб’єктивне очікування успіху робітниками підприємства. Виділено та обґрунтовано фактори, що формують мотивацію виробничого персоналу підприємства, а також запропоновано графічну інтерпретацію отриманих результатів. The question of an estimation of motivation level of the enterprises' personnel is considered. For this purpose it is offered to use an indicator of motivation which considers valency of factors of motivation and subjective expectation of success by workers of the enterprise. Factors which form motivation of the industrial personnel of the enterprise are allocated and proved. Also graphic interpretation of the received results is offered.

Description

Keywords

управління персоналом, мотивація, валентність, суб’єктивне очікування успіху, показник мотивації, мотиваційна карта персоналу підприємства, management of the personnel, motivation, valency, subjective expectation of success, motivation indicator, motivational card of the personnel of the enterprise

Citation

Рябцева О. Є. Інноваційний підхід до оцінки мотивації виробничого персоналу підприємства / О. Є. Рябцева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 684 : Проблеми економіки та управління. – С. 204–208. – Бібліографія: 13 назв.