Nowa prezestrzen biblioteczna, nowe rozwiazania, nowe zadania – proces zmian i rozwoju bibliotek naukowych na przykladzie Biblioteki Wydzialu Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellonskiego

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Przeprowadzka Instytutu Fizyki UJ ze starego budynku przy ulicy Reymonta 4 do nowych pomieszczeń na III Kampusie UJ dała możliwość stworzenia nowoczesnej, funkcjonalnej, spełniającej standardy europejskie biblioteki naukowej. Biblioteka w nowej, zmienionej formie, będącej wynikiem współpracy bibliotekarzy i architektów oferuje czytelnikom wolny dostęp do książek, stanowiska komputerowe, wygodne czytelnie, aneks wystawowy. Wprowadzony nowoczesny system technologii radiowej RFID (Radio Frequency Identification) połączony z komputerowym systemem bibliotecznym, identyfikuje czytelnika i książki. Nowoczesne urządzenia biblioteczne umożliwiają samodzielne wypożyczanie i zwrot książek. Biblioteka prowadzi działalność naukowo-bibliograficzną, edukacyjną, organizowane są wystawy. Rozpoczęto digitalizację wybranych XIX wiecznych zbiorów włączając je w zasób Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. The big move of the Jagiellonian University Faculty of Physics from the old building at 4 Reymonta Street to the new premises of the 3rd Jagiellonian University Campus at 11 Prof. Stanisław Łojasiewicz Street provided a perfect opportunity for creating a practical, modern and up-to-all-European-standards academic library. Being the result of a close cooperation between the architects and the librarians, the Library in this new form offers a free access to books, computer consoles, comfortable reading rooms and an exhibition hall. Having been linked with a library computer system, a new radio-technology-based system called RFID (Radio Frequency Identification) enables the identification of both library users and books. Modern technology based library devices allow the borrow – return procedures to be carried out by library users themselves. The Library runs a variety of activities including compiling reference materials, organising educational meetings and exhibitions. The digitalisation of selected 19th century works has just started, merging them with the contents of the Digital Jagiellonian Library. Переїзд Інституту фізики Ягеллонського університету зі старого будинку на вул. Реймонта до нових приміщень третього кампусу сприяв створенню сучасної багатофункціональної наукової бібліотеки згідно європейських стандартів. Нова модернізована бібліотека, що постала у результаті тісної співпраці бібліотекарів і архітекторів пропонує читачам вільний доступ до книжок, користувачам автоматизовані робочі місця, комфортні читальні зали, виставкові площі. Впровадження технології RFID в інтеграції з автоматизованою бібліотечною системою дає змогу ідентифікувати читачів і книжки. Сучасні автоматизовані бібліотечні пристрої уможливлюють самостійно здійснювати запис і реєстрацію документів на абонемент і повернення літератури. Бібліотека виконує науково-бібліографічну, інформаційно-освітню, виставкову діяльність. Розпочато поповнення Ягеллонської цифрової бібліотеки шляхом дигіталізації частини фонду видань ХІХ ст.

Description

Keywords

biblioteki (budynki), biblioteki naukowe, biblioteki naukowe – zagospodarowanie przestrzeni, biblioteki akademickie, biblioteki akademickie – wykorzystanie, library buildings, research libraries, research libraries – space utilization, academic libraries, academic libraries – use studies, будинки бібліотек, наукові бібліотеки, організація простору наукових бібліотек, бібліотеки ВНЗ, використання бібліотек ВНЗ

Citation

Wichmah J. Nowa prezestrzen biblioteczna, nowe rozwiazania, nowe zadania – proces zmian i rozwoju bibliotek naukowych na przykladzie Biblioteki Wydzialu Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellonskiego / Jadwiga Wichmah // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2015 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; [редакційна колегія: О. В. Шишка, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 274–291. – Bibliografia: 8 nazw.