The regularities of multibeam acoustic waves interference in MEMS cavity-type structures without shear stress. Analysis by the envelope method

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

In this paper the amplitude-phase spectra envelope method of multi-beam acoustic waves Fabry-Perot interference in MEMS cavity-type structures without shear stress at normal and oblique beam passing limits divisions is developed. It is found that the spectra analysis by the envelope method significantly broadens the application of an appropriate approach for nondestructive testing of thin film structure parameters. In addition, on the basis of the envelope function regularities the angular conditions of Pseudo effect manifestation for the binary interface in the spectra are grounded. Розроблено метод обвідних амплітудно-фазових спектрів багатопроменевої інтерференції Фабрі-Перо акустичних хвиль для МЕМС-структур резонаторного типу без зсувних напруг при нормальному і похилому проходженні променем меж поділів. Встановлено, що аналіз спектрів методом обвідних істотно розширює межі застосування відповідного підходу для організації неруйнівного контролю параметрів плівкових структур. Крім цього, на основі закономірностей обвідних обґрунтовано кутові умови прояву в спектрах псевдобрюстерівського ефекту для бінарної межі поділу.

Description

Keywords

MEMS-structures, Fabry-Perot interference, amplitude-phase spectra, МЕМС-структури, інтерференція Фабрі-Перо, амплітудно-фазові спектри

Citation

Kosoboutskyy P. The regularities of multibeam acoustic waves interference in MEMS cavity-type structures without shear stress. Analysis by the envelope method / P. Kosoboutskyy, M. Karkulovska // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 747 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 117–124. – Bibliography: 27 titles.