Логічна структура мислення в науковому дослідженні Степана Балея “Нарис Льоґіки”

Abstract

Досліджено наукове надбання українського вченого С. Балея у галузі логіки. Проаналізовано структуру, проблеми та термінологію підручника “Нарис Льоґіки” авторства С. Балея. В посиланнях збережено авторський стиль вченого з усвідомленням того, що йдеться не про стиль і граматику, а про становлення і розвиток логіки в українській науці.
The scientific heritage of the Ukrainian scientist S. Baley is investigated in the field of the logic. The structure, problems and terminology of the textbook "Essay of Logic" by S. Baley are analyzed.In the references the author's styleis unchanged with the knowledge that this is not about the style and grammar, but about the formation and development of the logic in Ukrainian science.
Исследуется научное достояние украинского ученого С. Балея в области логики. Анализируются структура, проблемы и терминология учебника “Очерк Логики” авторства С. Балея. В ссылках сохранено авторский стиль ученого с осознанием того, что речь идет не о стиле и грамматике, а о становлении и развитии логики в украинской науке.

Description

Keywords

логіка, психологія, мислення, пізнавальний процес, поняття, категорії, судження, аргументація, logic, psychology, thought, cognitive process, concepts, categories, judgment, argumentation theory, логика, психология, мышления, познавательный процесс, понятия, категории, суждения, аргументация

Citation

Андрусяк І. Логічна структура мислення в науковому дослідженні Степана Балея “Нарис Льоґіки” / Ірина Андрусяк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 906 (20). — С. 10–14.