Постановка стратегічних цілей організації у контексті вимог інноваційної конкуренції та стійкого розвитку

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

На основі узагальнення концепцій конкуренції та інноваційного розвитку запропоновані поняття інноваційної конкуренції та інноваційної конкурентоспроможності. Показано, що в умовах переходу суспільства до глобалізаційно-інноваційної стадії розвитку виникає необхідність розробки гнучких комплексних стратегій, що ґрунтуються на інноваційно-інтеграційному підході. Виокремлено індивідуальні стратегічні цілі (забезпечення добробуту) та загальні, або суспільні стратегічні цілі (стійкий інноваційний розвиток) економічних суб’єктів. Being based at the concepts of competition and innovation development, the author proposes the definition of innovation competition and innovation competitiveness. Proved that under the conditions of transition of the society to globalization – and – innovation stage of development the necessity of working out the flexible complex strategies based at innovation – and – integration strategy arises. The author separated individual strategic goals (well – being provision) and general, or social goals (sustainable innovation development) of economic actors.

Description

Keywords

інноваційна конкуренція, інноваційна конкурентоспроможність, інтегративна взаємодія, стійкий розвиток, стратегічні цілі, innovation competition, innovation competitiveness, integrative interaction, sustainable development, strategic goals

Citation

Тараненко І. В. Постановка стратегічних цілей організації у контексті вимог інноваційної конкуренції та стійкого розвитку / І. В. Тараненко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 328–324. – Бібліографія: 19 назв.