Математичне моделювання електромеханічних коливань у системах із змінним моментом інерції за нелінійним законом на прикладі відцентрового регулятора

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Запропоновано метод розрахунку електромеханічних коливних процесів у системах із змінним моментом інерції за нелінійним законом. Диференціальні рівняння системи представлені в нормальній формі Коші. Результати комп’ютерної симуляції використовуються для аналізу роботи відцентрового регулятора. Подаються результати досліджень моделі на основі фундаментальних законів аналітичної механіки та електротехніки. The method of calculation of electromechanics hesitating processes is offered in the systems with the variable moment of inertia after a nonlinear law. Differential equalizations of the system are represented in the normalized Cauthy form. It is drawn on result of computer simulation for the analysis of work of centrifugal regulator. The results of researches of model on the basis of fundamental laws of analytical mechanics and electrical engineering are given.

Description

Keywords

Citation

Чабан А. В. Математичне моделювання електромеханічних коливань у системах із змінним моментом інерції за нелінійним законом на прикладі відцентрового регулятора / А. В. Чабан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 560 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 76–82. – Бібліографія: 6 назв.