Обчислювальні структури адаптивного до обсягу ШПФ

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Розглянуто обчислення адаптивного до обсягу перетворення класу ШПФ (швидке перетворення класу Фур'є або дискретні гармонічні перетворення) на основі циклічних згорток. Дискретна базисна матриця перетворення представляється циклічними підматрицями, що задають ефективну модель обчислення. Запропоновано обчислювальні структури на основі потоку команд і потоку даних для цього підходу виконання дискретних гармонічних перетворень. The proposed computation adaptive to transform size FFT (class of Fourier transform of discrete harmonic transforms) is based on cyclic convolution. The discrete basis matrices of transform are presented of cyclic submatruces defining the efficient model of execution. The contril-flow and data-flow structures is considered for proposed coputational approach of discrete harmonic transforms.

Description

Keywords

ШПФ, Обчислювальні структури, потік команд, потік даних, FFT, computational structures, control-flow, data-flow

Citation

Процько І. О. Обчислювальні структури адаптивного до обсягу ШПФ / І. О. Процько // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 651 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 145–150. – Бібліографія: 5 назв.