Концепція холістичного маркетингу у діяльності вітчизняних підприємств

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано основні підходи до визначення суті концепції холістичного маркетингу, розглянуто основні складові цього виду маркетингу. Визначено передумови та проблеми реалізації холістичного маркетингу для підприємств України. Проаналізовано особливості використання різних типів CRM-систем як вітчизняного, так і іноземного виробництва. Обґрунтовано необхідність впровадження цього програмного продукту як ефективної умови втілення сучасних маркетингових концепцій у діяльність організацій. The basic approaches of determination of essence of conception of the holistic marketing are analyzed, the basic constituents of this type of marketing are considered. The preconditions and problems of realization of the holistic marketing for the enterprises of Ukraine are determined. The features of the use of different types of the CRM-systems of both domestic and foreign production are analysed. The necessity of introduction of this software product as effective condition of embodiment of modern marketing conceptions in activity of organizations is argued.

Description

Keywords

холістичний маркетинг, латеральний маркетинг, соціально-етичний маркетинг, маркетинг партнерських відносин, внутрішній маркетинг, інтегрований маркетинг, CRM - системи, holistic marketing, lateral marketing, social ethical marketing, marketing partnerships, internal marketing, integrated marketing, CRM - system

Citation

Косар Н. С. Концепція холістичного маркетингу у діяльності вітчизняних підприємств / Н. С. Косар, Т. В. Сарапін, Н. Є. Кузьо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 47–53. – Бібліографія: 20 назв.