Підґрунтя становлення та розвитку адміністративних судів: історико-правовий аспект

Abstract
Стаття присвячена дослідженню ґенези становлення системи адміністративних судів в Україні, які є тією складовою судочинства, що забезпечують захист людини і громадянина у спорі з органами публічної влади
Article investigates the genesis of a system of administrative courts in Ukraine, which is that part of justice that protect human and civil rights in a dispute with public authorities.
Статья посвящена исследованию генезиса становления системы администра- тивных судов в Украине, которые являются той составляющей судопроизводства, обеспечивающей защиту человека и гражданина в споре с органами публичной власти.
Description
Keywords
адміністративний суд, публічні органи влади, адміністративне судочинство, Administrative Court, public authorities, administrative proceedings, административный суд, государственные органы власти, административное судопроизводство
Citation
Бортник Н. Підґрунтя становлення та розвитку адміністративних судів: історико-правовий аспект / Надія Бортник, Олег Корчинський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 906 (20). — С. 77–84.