Рідкокристалічні оптичні сенсори температури для систем пожежної безпеки

Date
2010
Authors
Готра, З. Ю.
Фечан, А. В.
Сушинський, О. Є.
Ясиновська, О. Й.
Левенець, В. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
На основі досліджених електрооптичних характеристик холестерико-нематичного переходу в нематико-холестеричних сумішах запропоновано метод реєстрації зміни температури, що ґрунтується на температурному дрейфі порогової напруги ефекту холестерико-нематичного переходу. Розроблено конструкцію порогового темпера-турного сенсора. Показано методи його інтеграції в серійні сенсори диму. The new method of temperature changes registration, which based on temperature shifting of threshold voltages of cholesteric-nematic transition. The new method based on investigation of electrooptical characteristics. The designing of threshold temperature sensor are elaborated. The method of integration in serial smoke sensors are shown.
Description
Keywords
Citation
Рідкокристалічні оптичні сенсори температури для систем пожежної безпеки / З. Ю. Готра, А. В. Фечан, О. Є. Сушинський, О. Й. Ясиновська, В. В. Левенець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 680 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – С. 147–151. – Бібліографія: 8 назв.