Дослідження технологічних параметрів процесу обробки отворів малого діаметра під час глибокого свердління

Abstract

Розглянуто особливості процесу свердління, проаналізовано вплив технологічних методів та способів і оснащення на точність та якість глибоких отворів малого діаметра. Досліджено впливи способу подачі мастильної охолоджуючої рідини на стійкість та продуктивність обробки. Проаналізовано обробку на металорізальному обладнанні з конструктивним розробленням пристрою, а також напружено-деформований стан процесу свердління методом скінченних елементів.
In the article the features of the drilling process are considered, an analysis of the influence of technological methods and methods and equipment on the accuracy and quality of deep openings of small diameter is carried out. The influence of the method of supplying the lubricating coolant on the stability and processing efficiency was investigated. The analysis of processing on metal cutting equipment with the constructive development of the device is carried out, as well as the stress-strain state of the drilling process by the finite element method has been carried out.

Description

Keywords

процес різання, глибоке свердління, обробка глибоких отворів, стійкість, метод скінченних елементів, моделювання процесу різання, cutting process, deep drilling, deep openings processing, stability, finite element method, modeling of cutting process

Citation

Карпик Р. Т. Дослідження технологічних параметрів процесу обробки отворів малого діаметра під час глибокого свердління / Р. Т. Карпик, Н. О. Костюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 913. — С. 23–30.