Сутність основних понять інноваційної теорії

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто основні напрями розвитку інноваційної теорії відповідно до хронологічного порядку. Також проаналізовано сучасні підходи у різних літературних і наукових джерелах до визначення таких понять, як: інновація, інноваційна діяльність та інноваційний процес. Запропоновано власне визначення інноваційної діяльності. Considered the main areas of innovation theory according to chronological order. Also analyzes current approaches in various literary and scientific sources of the definition of concepts such as: innovation, innovation activities and innovation process. Offered own definition of innovation.

Description

Keywords

інновація, інноваційна діяльність, інноваційний процес, інноваційна теорія, innovation, innovation activity, innovation process, innovation theory

Citation

Дашковська І. Б. Сутність основних понять інноваційної теорії / І. Б. Дашковська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 296–302. – Бібліографія: 33 назви.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By