Імітаційне моделювання складних програмних систем на основі агрегатів з використанням системно-об’єктного підходу

No Thumbnail Available

Date

2003

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Use of the combined model and system-object approach will allow the researcher to combine process of development of object-oriented and imitating models, to examine process of construction of models as a single unit. Use of imitating modeling for development of program systems allows: to increase quality of developed system, to reduce time of development, to increase efficiency of work. In clause are given corrected determining rules of construction and functioning of imitating model, and also the criteria of an estimation of the created model are given. використання комбінованої моделі і системно-об’єктного підходу дозволить досліднику сполучити процес розробки об’єктно-орієнтованої та імітаційної моделей, розглядати процес побудови моделей як єдине ціле. Використання імітаційного моделювання для розробки складних програмних систем дозволяє: підвищити якість розроблювальної системи, скоротити час розробки, підвищити ефективність праці. Наведено правила побудови і функціонування імітаційної моделі складних програмних систем.

Description

Keywords

Citation

Кулібаба В. В. Імітаційне моделювання складних програмних систем на основі агрегатів з використанням системно-об’єктного підходу / В. В. Кулібаба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 489 : Інформаційні системи та мережі. – С. 194-202. – Бібліографія: 16 назв.