Розроблення системи аналізу сесій з пристроями ІОТ для боротьби із ботнетами

No Thumbnail Available

Date

2021-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Розроблено систему аналізу сесій із пристроями ІоТ для боротьби із ботнетами і, як наслідок, – захисту пристроїв мережі Інтернету речей від проникнення зловмисних мереж ботів. Для її реалізації запропоновано власний ботнет на основі протоколу SSH. Задля забезпечення високої надійності та децентралізованості ботнет здійснює керування через окремий сервер баз даних, в якому міститься інформація про стан ботів, а також загальна інформація про кожного з них. Запропонована система аналізу сесій реалізована за принципом Honeynet мереж, але по суті є гібридною, оскільки використовує модель автономних агентів, модель моніторингу мережі та модель виявлення вторгнень на основі поведінки. Командний сервер може викрадати файли із зараженого бота, виконувати будь-які операції від імені адміністратора, а також вражати розумні пристрої. Для дослідження використано смарт-годинник, який працює за допомогою Bluetooth LE. Як результат створено власну систему захисту від ботнетів, яка дає змогу аналізувати хост та виявляти основні ознаки наявності цього хоста в мережі ботів. Це дозволяє оперативно зреагувати та почати протидіяти такому зараженню. Система дає змогу отримати дані про встановлені активні з’єднання SSH, команди, які віддалено запускаються на цьому хості, а також автоматично заблокувати встановлені з’єднання та не допустити проникнення нових. У результаті тестування запропонованої системи здійснено атаку на пристрій ІоТ та заблоковано зловмисника, що підтверджує ефективність розробки.
This paper has been devoted to the development of session analysis systems with IoT devices for protection against botnets and as a consequence of the protection of Internet of Things devices from the intrusion of malicious bot networks. To implement it, our own botnet based on the SSH protocol has been developed. To ensure high reliability and decentralization, the botnet manages through a separate database server, which contains information about the status of bots, as well as general information about each of them. The proposed system of session analysis is implemented on the principle of Honeynet networks, but is essentially hybrid, as it uses a model of stand-alone agents, a model of network monitoring, and a model of intrusion detection based on behavior. The command server can steal files from an infected bot, perform any operations on behalf of the administrator, and affect smart devices. A smartwatch using Bluetooth LE was used for the study. As a result, we have created our own botnet protection system, which allows us to analyze the host and identify the main signs of the presence of this host in the bot network. This allows you to react quickly and start counteracting such an infection. The system allows you to obtain data on established active SSH connections, commands that are launched remotely on this host, as well as automatically block established connections and prevent the intrusion of new ones. As a result of testing the proposed system, an attack was made on the IoT device and an attacker was blocked, which confirms the effectiveness of its development.

Description

Keywords

IoT, бот, ботмережа, SSH, SSH-botnet, Honeynet, IoT, bot, botnet, SSH, SSH-botnet, Honeynet

Citation

Тукало С. Розроблення системи аналізу сесій з пристроями ІОТ для боротьби із ботнетами / С. Тукало, О. Шпур, О. Костів // Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Vol 1. — № 2. — С. 32–44.