Проблеми обліку і аудиту витрат та калькуляції собівартості продукції свинарства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Description

Keywords

тваринництво, комплекс, населення, харчування

Citation

Зарицька Ю. С. Проблеми обліку і аудиту витрат та калькуляції собівартості продукції свинарства / Ю. С. Зарицька // Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України : тези доповідей Другої студентської наукової конференції, 15 жовтня 2009 року / Національний університет "Львівська політехніка", Інститут економіки і менеджменту, Кафедра обліку та аналізу. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – С. 66–68. – Бібліографія: 3 назви.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By