Флотація як стадія кавітаційно-флотаційної технології очищення водних гетерогенних середовищ від дисперсних твердих частинок та органічних сполук

Abstract

Наведено результати досліджень стадії флотації комбінованої кавітаційно-флотаційної технології очищення водних гетерогенних середовищ від дисперсних твердих частинок та органічних сполук. Синтез процесів кавітації та флотації запропоновано здійснювати у суміщеному апараті колонного типу. Виявлено раціональні межі зміни тиску на вході у кавітатор (0,3–0,4 МПа) для забезпечення ефективної флотації. Встановлено, що за таких значень тиску утворюється плівково-структурна піна з усередненим радіусом флотаційної бульбашки 1,8 мм, а середня газонаповненість флотаційного шару становить 0,05 м3/м3. Зазначено, що максимальній швидкості флотації кальцію оксалату (13,2·10-4 кг/(м3·с)) відповідає діапазон тривалості кавітаційного оброблення 600–900 с.
The article presents the results of studies of the flotation stage of the combined cavitationflotation technology for the treatment of aqueous heterogeneous media from dispersed solid particles and organic compounds. The synthesis of processes of cavitation and flotation is proposed to be implemented in a combined apparatus of a column type. The rational limits of pressure change at the entrance to the cavitator (0.3–0.4 MPa) were found to provide effective flotation. It was established that at such pressure values a film-structural foam with averaged radius of a flotation bubble of 1,8 mm is formed and the average gas flotation layer of 0.05 m3/m3 is formed. It is noted that the maximum velocity of flotation of calcium oxalate (13.2·10-4 kg/(m3·sec)) corresponds to the range of the duration of cavitation treatment 600–900 sec.

Description

Keywords

кавітація, флотація, бульбашка, гідродинамічний струменевий кавітатор, флотоконцентрат, cavitation, flotation, bubble, hydrodynamic jet cavitator, flotation concentrate

Citation

Сухацький Ю. В. Флотація як стадія кавітаційно-флотаційної технології очищення водних гетерогенних середовищ від дисперсних твердих частинок та органічних сполук / Ю. В. Сухацький, З. О. Знак // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Том 2. — № 1. — С. 53–58.