Поєднання переваг поляризаційно-оптичного та інтерферометричного методів для визначення абсолютних п’єзооптичних коефіцієнтів ромбічних кристалів

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

На прикладі кристалів борату стронцію описано метод визначення абсолютних ігєзо- оптичних коефіцієнтів ромбічних кристалів на основі п’єзооптичних коефіцієнтів різниці ходу, які визначено поляризаційно-оптичним методом. Записано відповідні співвідношення. Показано, що для знаходження всіх дванадцяти абсолютних п'єзооптичних коефіцієнтів необхідно провести також три інтерферометричні вимірювання. На примере кристаллов бората стронция описан метод определения абсолютных пьезооптических коэффициентов ромбических кристаллов на основе пьезооптических коэффициентов разности хода, определенных поляризационно-оптическим методом. Записано соответствующие соотношения. Показано, что для определения всех двенадцати абсолютных пьезооптических коэффициентов необходимо провести также три интерферометрических измерения. Piezooptic coefficients of propagation difference were determined with the help of polarization-optical method for strontium borate crystals. The obtained coefficients were used to determine the absolute piezooptic coefficients of rhombic crystals. The corresponding relationships were recorded. It was shown that three interferometric measurements must be conducted for determination of all twelve values of absolute piezooptic coefficients.

Description

Keywords

поляризаційно-оптичний метод, п'єзооптичні коефіцієнти, ромбічні кристали, поляризационно-оптический метод, пьезооптические коэффициенты, ромбические кристаллы, polarization-optical method, piezo-optical coefficients, rhombic crystals

Citation

Дем’янишин Н. М. Поєднання переваг поляризаційно-оптичного та інтерферометричного методів для визначення абсолютних п’єзооптичних коефіцієнтів ромбічних кристалів / Н. М. Дем’янишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 768 : Фізико-математичні науки. – С. 111–115. – Бібліографія: 23 назви.