Види та жанри аудіоподкастів від ЗМІ

Date

2023-02-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Ринок ЗМІ стрімко розвивається. Мас-медіа в Інтернеті є конвергентними, разом з текстом створюють і публікують фото-, аудіо- та відеоконтент. Тому не дивує, коли, наприклад, газети/журнали створюють відеоматеріали, а телеканали – аудіопродукцію. Розвиток всесвітньої мережі Інтернет призвів до того, що мас-медіа є у постійному пошуку перспективних платформ для розповсюдження своєї медіапродукції та залучені нової аудиторії. Останні роки все популярнішими стають подкасти. І викликає здивування. Адже спостерігається тенденція, що люди менше часу хочуть приділяти довгим текстам та відеоматеріалам, але одночасно прагнуть отримувати більше різної інформації, тому набувають популярності короткі журналістські медіапродукти. Аудиторія в інтернеті зменшує свій час на перегляд відео та читання текстів. Але поряд із тим щороку зростає увага та популярність аудіоподкастів на ресурсах ЗМІ та на аудіо- і відеоплатформах. Аудіоподкасти – це зручний формат аудіоматеріалів для отримання актуальної та цікавої інформації під час прогулянки, виконання домашніх справ, перебуваючи в транспорті, в спортзалі тощо. Вони є різних видів та жанрів, на різноманітні теми та безкоштовні для аудиторії. Аудіоподкасти записують не лише журналісти, а й блогери та інші учасники мережі Інтернет. У досліджені розглянуто особливості аудіоподкастів, показано їх історію виникнення, охарактеризувано жанри та види. Детально проаналізовано аудіоподкасти від якісних мас-медіа (“Суспільне”, “Громадське”, “Ліга”, “Українська правда”, “Укрінформ”, “Радіо Свобода”, “НВ” та “Бабель”) на подкастових платформах. З’ясувано, що онлайн-ЗМІ все частіше продукують аудіоматеріали для подкастових платформ. Аудіоподкасти записують на різні теми та у різноманітній жанровій палітрі, але домінує інтерв’ю.
The media market is developing rapidly. Mass media on the Internet are convergent, creating and publishing photo, audio and video content along with text. Therefore, it is not surprising when, for example, newspapers/magazines create video materials, and TV channels create audio productions. The development of the worldwide Internet network has led to the fact that the mass media are constantly searching for promising platforms for the distribution of their media products and attracting new audiences. Podcasts have become increasingly popular in recent years. And it is surprising. After all, there is a trend that people want to devote less time to long texts and video materials, but at the same time they want to receive more different information, so short journalistic media products are gaining popularity. The audience on the Internet reduces their time to watch videos and read texts. But along with that, the attention and popularity of audio podcasts on media resources and on audio and video platforms is growing every year. Audio podcasts are a convenient format of audio materials for receiving relevant and interesting information while walking, doing household chores, being in transport, in the gym, etc. They are of various types and genres, on various topics and are free for the audience. Audio podcasts are recorded not only by journalists, but also by bloggers and other members of the Internet. In the study, the features of audio podcasts were considered, their history was shown, genres and types were characterized. Audio podcasts from high-quality mass media (“Suspilne”, “Hromadske”, “Liga”, “Ukrainian Pravda”, “Ukrinform”, “Radio Svoboda”, “NV” and “Babel”) on podcast platforms were analyzed in detail. It was found that online media are increasingly producing audio materials for podcast platforms. Audio podcasts are recorded on various topics and in a variety of genres, but interviews dominate.

Description

Keywords

аудіоподкасти, мас-медіа, радіо, журналісти, подкасти, audio podcasts, mass media, radio, journalists, podcasts

Citation

Мудра І. Види та жанри аудіоподкастів від ЗМІ / Ірина Мудра, Юстина Майхровська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: журналістика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. — № 1 (5). — С. 40–49.