Інноваційні аспекти розвитку економіки держави в умовах ринкової трансформації

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено інноваційний розвиток економіки країни, розглянуто проблеми інноваційної діяльності держави та причини, які на неї впливають, для вирішення яких пропонується формування інноваційно-орієнтованої структури національної економіки, вдосконалення системи державної підтримки інноваційної діяльності та її регулювання. The article investigates the development of innovative economy, the problems of innovation activity state, and causes that affect it, for which proposed the formation of innovation-oriented structure of the national economy, improving state support for innovation and its regulation.

Description

Keywords

інноваційна діяльність, структурна трансформація економіки, макроекономічна ситуація, економічний розвиток, innovation, structural transformation of economy, macroeconomic environment, economic development

Citation

Вовк І. Р. Інноваційні аспекти розвитку економіки держави в умовах ринкової трансформації / І. Р. Вовк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 704 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 132–138. – Бібліографія: 5 назв.