The influence of long term dynamic and vibratory loads on bearing structures of the ammonia refrigerating system building

Abstract

Для забезпечення безпечних умов експлуатації будівель і споруд першорядного значення набуває підтримання на належному рівні технічного стану будівель і споруд, виявлення ступеня їх фізичного зносу та причин, що зумовлюють їхній технічний стан. Вібрація серед всіх видів механічних впливів для технічних об’єктів найбільш небезпечна. Знакозмінні напруження, спричинені вібрацією, сприяють накопиченню пошкоджень в матеріалах, появі тріщин та руйнуванню. Найчастіше і доволі швидко руйнування об’єкта настає при вібраційних впливах за умов резонансу. Значні пошкодження обстежуваної будівлі виникли внаслідок її неналежних умов експлуатації та виконанням будівельних робіт із влаштування конструкцій під час зведення будівлі. Переважно це стосується фундаментів та стін, які зазнали найбільших руйнувань від постійних динамічних впливів та вібрації. Постійний динамічний вплив вібрації на фундаменти створюють компресори, які розміщені у машинному залі. Ще більшим є вплив вібрації внаслідок відсутності деформаційного шва між бетонною підлогою машинного залу та фундаментами компресорів, а також відсутність деформаційного шва між бетонною підлогою та стінами будівлі. Фундаменти будівлі також постійно підмиваються відпрацьованими водами та мають неналежну глибину закладання із різною основою опирання їх підошви. У нашій роботі ми вказуємо на основні причини, які привели до руйнувань фундаментів та стін будівлі АХУ і пропонуємо методи вирішення усунення динамічних, вібраційних та інших впливів на конструкції будівель. Відповідно було досліджено вплив тривалих вібраційних та динамічних навантажень на несучі конструкції будівлі аміачно-холодильної установки (АХУ) на фармацевтичному підприємстві у м. Львові. Візуальним та інструментальним обстеженням і контрольними розрахунками встановлено несучу здатність та придатність до експлуатації основних конструктивних елементів споруди. Розроблено варіант підсилення фундаментів за допомогою буронабивних паль та бетонної сорочки. Сформульовано рекомендації для усунення чинників, які призвели до пошкоджень та руйнувань конструкцій будівлі АХУ.
For ensuring sage conditions of maintenance of buildings and structures, primary importance is supporting of its due technical state, displaying of its physical depreciation and causes, which determine its technical state. The vibration, among of all types of mechanical effects, is the most dangerous for engineering structures. The destruction of structures comes by vibrational influences under conditions of resonance. This process is very fast and it comes frequently. Accordingly the influence of long term dynamic and vibratory loads on bearing structures of the Ammonia Refrigerating System (ARS) building on pharmaceutical enterprises in Lviv has been investigated. It is developed the option of basements reinforcement by using of drill piles and concrete jacket. Recommendations of taking measures for elimination of factors which led to damage and destruction of constructions have been formulated.

Description

Keywords

балка, арматура, вібраційні та динамічні навантаження, залізобетонні конструкції, фундамент, тяжі, машинний зал, beam, armature, vibratory and dynamic loads, reinforced concrete structures, basement, levers, engine room

Citation

The influence of long term dynamic and vibratory loads on bearing structures of the ammonia refrigerating system building / A. Kramarchuk, B. Ilnytskyy, T. Bobalo, O. Barabash, O. Lytvyniak // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 912. — С. 89–98.